شما اینجا هستید

پنجشنبه, 8 جون, 2017 - 20:24
مشتاق
جمعه, 10 مارچ, 2017 - 23:27
این شرح تا بی نهایت:طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد متاهل دارای هورمون استرس کمتر موسوم به کورتیزول هستند.
جمعه, 28 اوکتوبر, 2016 - 13:19
thyroid
غده تیروئید یا به تعبیر فرهنگستان زبان فارسی سپردیس ٬ غده ای شبیه به پروانه است که در جلو گلو و در قسمت عرضی حنجره قرار دارد .

صفحات