شما اینجا هستید

در این قسمت در نظر داریم این ویژه نامه ها هفتگی باشه و فعالیت در این بخش بین خود فرهنگیان باشه. متن راهنما : در بخش ویژه نامه در نظر داریم با طراحی موضوعات مختلف متناسب با عنوان بندی هایی که در قسمت انجام میشود به نشر مطالب بپردازیم. به عنوان مثال در ویژه نامه خرداد ماه سال ۹۵ عناوینی همچون در محضر قران و اهل بیت٬ کلام امام و شهدا٬ احکام و عبرت درج شود و در هرنوبت این عناوین با انتقاد و پیشنهاد خود فرهنگیان عزیز تغییر کند . ما رو از انتقاد و پیشنهاد های خودتون با خبر کنید .

شنبه, 1 خرداد, 1395 - 15:19
معلم حماسه ساز از کلیبر
شنبه, 18 ارديبهشت, 1395 - 10:32

صفحات