شما اینجا هستید

پنجشنبه, 30 مارچ, 2017 - 14:05
چهارشنبه, 22 فوریه, 2017 - 09:33
درباره آیه الکرسی
سه شنبه, 24 ژانویه, 2017 - 19:12
انبوهی از آیا‌ت قران کریم، به مطالب علمی اشاره دارد که گاه در حد اعجاز علمی و گاه در حد شگفتی‌های علمی و گاه در حد اشارات اندیشه آور علمی مطرح است.در این باره دو نکته حائز اهمیت است: یکی نظریه پردازی علمی قرآن و دیگری چالش قرآن و علم.
دوشنبه, 20 جون, 2016 - 15:43
من یک معلم هستم
چهارشنبه, 18 می, 2016 - 23:01
لاله های زهرا

صفحات