شما اینجا هستید

دوشنبه, 19 تير, 1396 - 09:22
من یک معلم هستم نوشت:
دوشنبه, 19 تير, 1396 - 09:13
من یک معلم هستم نوشت:
يكشنبه, 18 تير, 1396 - 15:55
همسر شهید کنعانی گفت:تمام پول‌های دنیا را هم می‌دادند به لحظه نبودن ایشان در زمان تولد پسرمان محمدعلی نمی‌ارزید.؛ باقی روزهای نبودنشان بماند. پسرم هرگز پدرش را ندید و دخترم سه سال از دیدن وی محروم است، کدام پول و ثروت می‌تواند جبران این نداشته را بکند
يكشنبه, 18 تير, 1396 - 13:44
میدان داران فرهنگ(زارعی)
چهارشنبه, 31 خرداد, 1396 - 12:19
من یک معلم هستم نوشت:

صفحات