شما اینجا هستید

سه شنبه, 15 فروردين, 1396 - 12:28
امام علی علیه السلام فرمود : اگر خدا تهديد به عذاب در برابر عصيان نكرده بود باز واجب بود كه به پاس نعمتهايش نافرمانى او نشود.
يكشنبه, 22 اسفند, 1395 - 14:12
امام علی علیه السلام فرمود : هرگاه خداوند بنده اى را (به سبب گناهانش) پست بشمرد علم را از او دريغ مى دارد.
شنبه, 14 اسفند, 1395 - 07:45
از امام علی علیه السلام درباره (قضا و) قدر سؤال كردند، امام علیه السلام فرمود : راه تاريكى است در آن گام ننهيد، درياى ژرفى است در آن وارد نشويد و راه پنهان الهى است، براى دستيابى به آن خود را به زحمت نيفكنيد.
چهارشنبه, 4 اسفند, 1395 - 09:02
امام علی علیه السلام فرمود : هرگز مردم به چيزى نگفتند: «خوشا به حال آن»؛ جز اينكه روزگار روز بدى را براى او پنهان (و فراهم) كرد.
يكشنبه, 24 بهمن, 1395 - 11:14
امام علی علیه السلام فرمود : آن كس كه زمانش پايان گرفته، خواهان مهلت است و آن كس كه مهلت دارد(در انجام كارهاى نيك و نهى از گناه) كوتاهى مى كند.

صفحات