شما اینجا هستید

دوشنبه, 9 اسفند, 1395 - 22:21
این شرح تا بی نهایت:یاد دارم که کلاس هشتم بود. زنگِ پرورشی و معلمان آمدند سر کلاس. من در دلم گفتم: ای بابا بازم حرف های تکراری که نماز بخوانید که کلید بهشت است؛ باعث آمرزش گناهان میشود و ....
شنبه, 7 اسفند, 1395 - 09:24
خاطره یک زنگ پرورشی
سه شنبه, 3 اسفند, 1395 - 09:09
علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی، نگارش ، مشاعره و درونی کردن ارزشهای اخلاقی در آنان
يكشنبه, 1 اسفند, 1395 - 19:40
این شرح تا بی نهایت:اوقات فراغت فرصت طلایی است که می تواند زمینه‌ی مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد، به شرط آن که قدرش را بدانیم و با بی توجهی و بی برنامگی از کنارش نگذریم.
جمعه, 29 بهمن, 1395 - 19:04
این شرح تا بی نهایت:فعالیتهای آموزشی با توجه به پیشرفت علوم و فنون باید به این باور رسید که وظیفه ما در فرایند آموزش تنها انتقال واقعیتهای علمی نیست . باید چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان آموزش داد.

صفحات