شما اینجا هستید

این بخش توسط خود شما کامل میشود . به لطف خدا بناست در این قسمت در هر پست موضوعی مطرح شود و شما با بیان تجربه و ایده های خود در این بخش فعالیت کنید. موضوعاتی شامل جذب دانش آموزان ٬ راهنمای تحصیلی٬ شیوه های تدریس٬ برگزاری مراسمات و همچنین تعامل با مدیریت سایت ندای قلم. پس نویسنده این قسمت شما هستید پرسش و پاسخ و تبادل ایده و تجربه بین کاربران فرهنگی صورت میگیرد. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما برای پربارتر شدن تابلو اعلانات هستیم. قابل به ذکر است موضوعات این قسمت در گردش است.

صفحات