شما اینجا هستید

به
دیدارم
بیا
هر
شب!
در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند!
دلم تنگ است...

فرهنگیان عزیز؛ در قسمت ادبی منتظر نشر اشعار و متون تولیدی شما دوستان وبلاگ نویس در زمینه های ادبی٬ مذهبی٬ اجتماعی و مناسبتی هستیم.

بی شک انتقادات و پیشنهادات شما همراه عزیز باعث بهتر شدن کیفیت خواهد شد.

يكشنبه, 26 ارديبهشت, 1395 - 15:34
يكشنبه, 26 ارديبهشت, 1395 - 15:34
يكشنبه, 5 ارديبهشت, 1395 - 10:01
يكشنبه, 5 ارديبهشت, 1395 - 10:01

صفحات